Regjeringen forlenger korona-ordninger for dagpenger, sykepenger og omsorgspenger

Kredit: Shutterstock

av Redaksjonen

Etter at mange ble permittert i våres, er nå to av tre permitterte tilbake i jobb. Nå virker det imidlertid som om vi er igang med en ny bølge, og i forbindelse med dette har Regjeringen foreslått å fortsette koronahjelp til arbeidslivet.

Forbereder arbeidslivet på den andre bølgen

Norge blir sendt hjem i et forsøk på å avverge tilstander slik man har sett i resten av Europa hvor man mister kontroll over smittespredningen. Etter nye tiltak, og nye anbefalte tiltak for koronarammede kommuner, som vil innsnevre nordmenns frihet og ferdsel ytterligere, står en rekke bedrifter i fare for å miste inntekt. Blant anbefalingene for spesielt utsatte kommuner er stenging av treningssentre, bibliotek og arrangementssteder. Der dette blir nødvendig, vil det ha en innvirkning på næringslivet. Hvor stor innvirkning og hvor hardt bedrifter rammes, gjenstår å se. I påvente av dette forbereder Regjeringen seg for ytterligere behov for støtte med foreslått forlengelse av de nye reglene for sykepenger, omsorgspenger og dagpengesats.

Permittering

I en pressemelding forklarer Regjeringen hvilke ordninger som de foreslår å forlenge. Planen var originalt at den økte dagpengesatsen skulle senkes til normalt i januar, men den er nå forlenget ut mars. Det betyr at man får 80% av inntekt opp til 3G, og 62,4 % ved inntekt mellom 3G og 6G. Normalnivået var 62,4% av inntekt opp til 6G.

Man kvalifiserer som regel for dagpenger dersom man permitteres. Advokatsmart.no definerer permittering som: “en midlertidig ordning, hvor arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver er fritatt fra sin lønnsplikt”. Ved permittering dekker først arbeidsgiver lønn, før staten tar over i form av dagpenger fra NAV. Man kan både være helt eller delvis permittert, og dersom permittering sannsynligvis blir permanent, skal oppsigelse anvendes. Man kan på meste være permittert 52 uker i løpet av 18 måneder.

Omsorgspenger- og sykepengeordninger

De nye ordningene for omsorgspenger og sykepenger er tilrettelagt for at det kan bli mye fravær fremover i forbindelse med karantene og sykdom.

For omsorgspenger er det foreslått å forlenge følgende ordninger fram til 30. Juni 2021:

  • Foreldre får dobbel kvote i 2021
  • Rett til omsorgspenger hvis skole og barnehager stenger, selv når kvoten er oppbrukt
  • Rett til overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre i tilfelle stengt skole og/eller barnehage
  • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er oppbrukt for foreldre som må bli hjemme “på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med”

Hva angå sykepenger, er det foreslått å videreføre følgende ut mars 2021:

  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeid som konsekvens av korona eller mistanke om korona (de som bryter reiseråd og karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan miste retten til sykepenger)
  • Redusert antall dager for arbeidsgiverfinansiering av sykepenger fra 16 til 3 dager ved fravær på grunn av korona
  • Rett til sykepenger fra fjerde dag ved korona for frilansere og selvstendig næringsdrivende