Om bjørkepollensesongen i Norge

Om bjørkepollensesongen i Norge
Av Hallvard Ramfjord
Seniorforsker i Norges Astma- og Allergiforbund.

Mai er hovedperioden for spredning av bjørkepollen i sørlige og midtre deler av landet. Sesongen starter i slutten av april lengst i sør, mens fjellstrøkene og Nord-Norge kan ha bjørkepollenspredning fram mot St. Hanstider.

Denne pollentypen er den største utfordringen for norske allergikere gjennom hele sesongen, både på grunn av den vide utbredelsen i naturen og den høye pollenproduksjonen. F. eks. i Oslo er det de siste ti årene registrert ca. ti ganger mer pollen fra bjørk enn fra or, som sprer sitt pollen tidligere på året. Det store bildet av pollentetthet landet over er at mengdene bjørkepollen i lufta er høyest lengst i sør (Kristiansand, Oslo, Lillehammer) og faller vesentlig med høyere breddegrad og høyde over havet. Tiårsgjennomsnittet for bjørkepollen i Tromsø utgjør bare ca. 6 % av tilsvarende sum for Oslo, til tross for stor representasjon av bjørk i vegetasjonsdekket i nord. Den korte vekstsesongen setter begrensninger for hvor stor prioritet plantene kan gi til å produsere rakler for pollenspredning. Bjørkeskogene i Troms og Finnmark representerer da også de nordligste naturgitte forekomstene av bjørk i verden.

Et pollenkorn av bjørk er svært godt tilpasset å spres effektivt og langt i luft. På varme dager blir lufta turbulent og kan dra pollenet med seg så høyt at fraksjoner av det kan spres over store avstander. Slik kan bjørkepollen på en høytliggende stasjon som Geilo bli registrert uker før den lokale bjørkeblomstringen har startet. Fenomenet er ikke årvisst, men kommer i sesonger med høytrykksvær som gir stabile sørøstlige vinder over en lengre periode i mai.

Vanlig varighet av bjørkepollenspredning i en region er ca. tre uker. Over døgnet varierer tettheten mye i forhold til lokalklimaet, men ofte er registreringene høyest i ettermiddags- og kveldstimene. Pollenvarslingen er en veiledning i forhold til medisinering samt planlegging av ferie og fritid med eksempelvis reiser til pollenfrie områder når plagene topper seg. På Norges Astma-og Allergiforbunds hjemmesider ligger bl.a. råd og vink om forebyggende tiltak gjennom sesongen. Den som er interessert i statistikk omkring pollenregistrering de siste årene finner dette på http://pollenvarslingen.no/Brosjyrer_rapporter.aspx, hvor årsrapporter ligger tilbake til 2006. Polleninfo.org gir informasjon om pollensituasjonen i de fleste europeiske land, som er en støtte for allergikere med reiseplaner for ferien.

10 gode råd ved pollenallergi

  1. Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke. Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har få eller ingen plager.
  2. Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hardtrening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra rå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.
  3. Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid.
  4. Pollenpartiklene samler, og fester, seg på overflater og i tekstiler. Ved bevegelse blir det til svevestøv som kommer på øyeslimhinnene eller pustes inn. Ekstra rengjøring kan hjelpe.
  5. Unngå utlufting av huset, eller tørking av klær utendørs, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. På dager med fint og varmt vært vil det også være mye pollen på kvelden. Luft sent på kvelden eller natten til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper alltid pollen inn.
  6. Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen.
  7. Kjæledyr får pollen i pelsen utendørs, dusj eller børsting hjelper.
  8. Informer omgangskrets, arbeidsgiver m.fl. om sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid. Legeerklæring kreves.
  9. Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til fjells, langs kysten, utlandet.
  10. Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Pollennett/filter kan plasseres over vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen. Det hjelper å dekke til håret og å bruke solbriller ute.
Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund