Nettportal gjør legejobben enklere

Nettportal gjør legejobben enklere
av Jørn Wad

I løpet av de siste 10 år har vi fått en rekke nye blodsukkersenkende legemidler for behandling av diabetes type 2 og det kan være vanskelig for den praktiserende lege å velge. Den nye nettportalen skal bidra til å gjøre denne jobben enklere for allmennlegene.

Kåre Birkeland er spesialist i indremedisin og endokrinologi, og er professor/overlege ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo/Nyremedisinsk seksjon, Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet. Han har bidratt til etableringen av diabetesbehandling.no, en side som altså skal gjøre det enklere for de behandlende legene å hjelpe pasientene på en best mulig måte.

Kunnskaper

Hvorfor var det nødvendig å etablere en slik portal?
Som jeg nevnte innledningsvis har det kommet en rekke nye blodsukkersenkende medisiner de senere årene, og det kan være vanskelig å velge, og til enhver tid være oppdatert på hva som er tilgjengelig på markedet. I tillegg har det også tilkommet mye ny kunnskap gjennom publisert forskning i den samme perioden og Helsedirektoratet publiserte i 2016 en ny nasjonal retningslinje for behandling av diabetes.

Så dette er en slags oppsummering av det den behandlende legen trenger å vite?

Ja, denne nettportalen skal hjelpe legene å velge riktig medikament til rett pasient med type 2 diabetes i en travel klinisk hverdag. Vi har brukt rådene fra Nasjonal behandlingsretningslinje for diabetes og supplert dem med egne kunnskaper og erfaringer som spesialist og allmennleger. I denne nettbaserte løsningen vil legen ved hjelp av få tastetrykk få råd om behandlingsvalg. Prinsippet er at man taster inn noen karakteristiske trekk ved pasienten og hva man vil oppnå med behandlingen og får behandlingsforslag og om man vil, fremstilt fordeler og ulemper med de forskjellige mulighetene, sier Birkeland.

Diabetesbehandling.no

I presentasjonen av nettsiden var man tydelige på at behandlingen av pasienter med diabetes type 2 kan være utfordrende, bl.a. nettopp på grunn av det mangfoldet av diabeteslegemidler som etter hvert finnes på markedet. Dette ble bekreftet i en nylig publisert norsk studie som viser at behandlingen av denne pasientgruppen ikke er optimal.

Siden 2016 har Helsedirektoratets «Nasjonal faglig retningslinje for diabetes» gitt mer konkrete råd om dette enn tidligere. Likevel er det fortsatt utfordrende for mange leger å holde overblikket over et behandlingsområde i stadig utvikling.

Så derfor ble det til at man startet en egen nettside om problematikken?

Diabetesbehandling.no er en ny nettside som gir de behandlende legene beslutningsstøtte til behandling av diabetes type 2. Rådene om medikamentvalg er basert på den nasjonale faglige retningslinjen for diabetes og utarbeidet i samarbeid med leger involvert i retningslinjen. Den er et enkelt verktøy som på bakgrunn av informasjon legen legger inn om blant annet ønsket HbA1c-reduksjon, nyrefunksjon og tilstedeværelse av hjerte-kar-sykdom eller hjertesvikt gir veiledende råd om medikamentvalg innen ett minutt. Diabetesbehandling.no vil også bidra til bedre forståelse for individualiserte behandlingsvalg og være egnet til opplæring, forteller Birkeland.

Helsepersonell

Både professor Kåre I. Birkeland og fastlege Kristian Furuseth har vært sentrale i utviklingen av diabetesbehandling.no og mener dette er et verktøy som kan være til hjelp for leger både i primærhelsetjenesten og på sykehus.
Om du selv skulle gå inn på nettsiden for å sjekke opp fastlegen din, kommer du imidlertid ikke særlig langt. Det kommer opp en prompt med en gang som spør deg om du er helsepersonell, og som informerer om at innholdet på siden er forbeholdt dem. Dersom du ikke er det, får du beskjed om å forlate siden.
Nettsiden er altså forbeholdt dem som skal behandle deg, og gjør det enklere og tryggere for både deg som pasient og for de som skal behandle deg. På sidene vises det trinn for trinn hvordan legene skal gå fram, og det er altså både helsedirektoratets anbefalinger fra 2016 og ikke minst den betydelige medisinske kompetansen som dr Birkeland og de andre som har bidratt som til sammen har ledet fram til denne siden.

Ekspertene:

Kåre I. Birkeland
Han er spesialist i indremedisin og endokrinologi og arbeider som professor i indremedisin ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus. Han har vært engasjert i pasientbehandling, forskning og undervisning om diabetes i mange år og deltatt i utarbeidelsen av Helsedirektoratets diabetesretningslinje.

Stian Ellingsen Lobben
Han er spesialist i allmennmedisin og arbeider som fastlege ved Nytorget Legesenter i Stavanger. Han har deltatt i utarbeidelsen av Helsedirektoratets diabetesretningslinje og er spesielt opptatt av trening og fysisk aktivitet som medisin.

Dr. Kristian Furuseth
Og sist, men ikke minst Dr Kristian Furuseth, som er fastlege, spesialist i allmennmedisin og spesielt engasjert innen diabetes. Han er fagekspert ved diabetesforbundets diabeteslinje og har deltatt i en av arbeidsgruppene for utarbeidelse av ny Nasjonal retningslinje for diabetes.

Nettsiden finner du på www.diabetesbehandling.no