Når har du rett på pasientskadeerstatning?

Pasientskadeerstatning

Hensikten med pasientskadeerstatning er å sette deg i samme økonomiske situasjon som om skaden aldri hadde skjedd.

Du har krav på pasientskadeerstatning dersom du er blitt påført skade som følge av feil medisinsk behandling, eller svikt i behandlingen. Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) man søker til for denne erstatningen. Er du usikker på om din skade kan gi deg rett til pasientskadeerstatning, kan du både ta en test på nettsiden samt kontakte NPE for avklaring. Du får imidlertid ikke et endelig svar før du har sendt inn en søknad med alle relevante opplysninger, og de har behandlet søknaden din.

Vilkår

Grunnlaget for pasientskadeerstatning er hovedsakelig pasientskadeloven. Denne dekker all medisinsk behandling i det offentlige. Kirurger, tannleger, sykepleiere – det spiller ingen rolle i hvilket ledd skaden har skjedd. For behandlingsinstitusjoner som ikke har offentlig avtale, gjelder andre regler.

NPE understreker tre viktige vilkår som må oppfylles om man skal få erstatning:

  1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen
  2. Pasientskaden må ha ført til økonomisk tap
  3. Pasientskaden må ikke være for gammel

Fristen for å fremsette krav til NPE er tre år fra tidspunktet man fikk nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, men maks 20 år fra den skadevoldende handlingen skjedde. Merk at det likevel alltid anbefales at man sender krav så snart man oppdager skade.

Det finnes for øvrig visse unntak fra vilkårene. Menerstatning er for eksempel en type erstatning som gis uansett om det har oppstått økonomisk tap eller ei. Har du fått en varig og betydelig pasientskade, kan du ha rett på erstatning. For å få tilkjent menerstatning må man ha blitt påført minst 15 % medisinsk invaliditet, som vanligvis må vare i minst ti år. Erstatningstypen beregnes ut fra en fastsatt formel basert på skadens størrelse. Se nettsiden til NPE for presiseringer og mer informasjon.

DEL
Forrige artikkelAtopisk eksem