God munnhelse er viktig for hele kroppen

Å ha en sunn munn dreier seg om mye mer enn å ha et pent smil. Sykdommer og tilstander i munnen kan påvirke en lang rekke helseproblemer – og omvendt.

– De fleste er ikke klar over hvilken betydning munnhelsen har for den generelle fysiske og psykiske helsen, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

– Munnhelsen påvirker resten av kroppen, og dårlig munnhygiene øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer. For eksempel kan bakterier fra munnhulen spres via blodbanene og øke risikoen for blodpropp og hjerteinfarkt, samt skape komplikasjoner for operasjoner og transplantasjoner.

Munnhelse og psykisk helse

Også den psykiske helsen er sterkt påvirket av hvordan det står til i munnen din.

– Tannhelsen har stor betydning for selvtilliten din. Tanntap og dårlig munnhygiene er en stor psykisk belastning, påvirker ditt sosiale liv, og reduserer i mange tilfeller muligheten til å få en plass i arbeidslivet, påpeker Steinum.

Viktigheten av god munnhygiene bekreftes av leder i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem.

– Vi ser at det å ha dårlig munnhygiene oppleves som svært stigmatiserende og kan bidra til sosial angst, sier Bergem, som også er fagrådgiver for Rådet for psykisk helse. Men påvirkningen er ikke enveis. Det er minst like vanlig å se at psykiske problemer fører til redusert munnhelse.

– For eksempel ser vi at folk som har vært utsatt for overgrep og traumer, oftere lider av odontofobi, eller tannbehandlingsangst, noe som gjør at det kan gå mange år mellom hvert tannlegebesøk. Mennesker med psykiske lidelser kan ha problemer med å ta vare på seg selv og sin egen munnhelse. Munnhelse bør derfor inkluderes i forebygging og behandling av psykiske lidelser, sier Bergem.

– Vi vet også at sykdommer som for eksempel bulimi, ofte medfører store problemer med tennene, føyer Bergem til. – Gjentatt oppkast gir stor syrebelastning på innsiden av tennene. Det er viktig at både leger og tannleger er oppmerksomme på dette problemet, bekrefter Steinum.

– Mennesker med alvorlig psykiske lidelser har ofte kontakt med helsevesenet, både poliklinisk og gjennom innleggelser. Det er dessverre slik at ikke alle får god nok oppfølging av sin munnhelse i sykdomsforløpet, sier Bergem. – Mange får alvorlige sykdommer i tenner og tannkjøtt som kan medføre at tenner må fjernes. Vi vet at det ofte er lange prosesser for at pasienter i denne gruppen får hjelp med reetablering av tenner, for eksempel i form av implantater. I rehabiliteringssammenheng vil det være avgjørende å ha bra tenner og god munnhelse. Bare tenk hvor vanskelig er det er å skulle søke jobb hvis du ikke har tenner, sier hun.

Sykdommer og medisinbruk kan påvirke munnhelsen

Like mye som tilstander i munnen påvirker andre sykdomsforløp, kan sykdommer andre steder i kroppen, samt medisinbruk, påvirke munnhelsen din. En rekke medikamenter kan føre til munntørrhet, som igjen øker risikoen for blant annet karies («hull i tennene») og såre slimhinner. Hvis man ikke produserer nok spytt, kan man også få problemer med tygging og svelging, og man kan ende opp med å ikke få i seg nok næring. Munntørrhet er en vanlig bivirkning på medisiner som brukes iforbindelse med kreftbehandling, diabetes og flere psykiske lidelser.

Det finnes også en rekke sykdommer som øker risikoen for infeksjoner. – Periodontitt (infeksjoner i tannkjøttet) er en av de vanligste infeksjonene, og noe mange av oss vil oppleve i løpet av livet. For eksempel har personer med diabetes to til fire ganger så stor risiko for å utvikle periodontitt enn resten av befolkningen. Med andre ord er det viktig å ikke glemme tannhelsen hvis man har andre lidelser eller sykdommer, understreker Steinum

Forebygging og jevnlig oppfølging

Det viktigste man kan gjøre for å ta vare på munnhelsen er de daglige rutinene med tannpuss to ganger om dagen med fluortannkrem og bruk av tanntråd. Jevnlige besøk hos tannlege er også viktig, og det kan være fornuftig å bruke samme tannlege over tid. – Jevnlig oppfølging over tid gir tannlegen gode muligheter til å oppdage forandringer på et tidlig tidspunkt. Tidlig diagnostisering og behandling av munnsykdommer er viktig for å bekjempe sykdom og begrense komplikasjoner, slår Steinum fast.

– Det er aldri hverken for tidlig eller for sent å forbedre munnhelsevanene dine, legger Steinum til. – Hvis du ønsker å ta ansvar for egen helse bør du begynne med gode munnhelsevaner i dag!

 

Gode råd for god munnhelse

  • Puss tennene to ganger daglig med myk tannbørste og fluortannkrem
  • Bruk tannstikker, tanntråd eller mellomromsbørste mellom tennene
  • Begrens sukkerinntaket gjennom mat og drikke
  • Spis regelmessige måltider og unngå småspising mellom måltidene
  • Begrens inntaket av sure drikker som brus, lettbrus, juice og lignende
  • Bruk vann uten smak som tørstedrikk
  • Besøk tannlegen regelmessig for å oppdage forandringer som krever behandling