Fysisk aktivitet som behandling mot kreft

Fysisk aktivitet som behandling mot kreft
av Jørn Wad

Formålet vårt er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi bla.a treningsrom, eller Pusterom som vi kaller dem, på kreftsykehus i Norge. Vi jobber også internasjonalt, med egen stiftelse i USA og prosjekter i Etiopia. Helle Aanesen

Helle Aanesen hadde ideen til Aktiv mot kreft, og tok kontakt med Grete Waitz i 2007. Løperdronningen var positiv fra første stund, og sammen etablerte de stiftelsen Aktiv mot kreft.

Fysisk aktiv

– Ideen kom fordi forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter- både før, under og etter behandling. Fysisk aktivitet bidrar til å redusere mange uønskede bivirkninger og senskader. Trening under og etter behandling bidrar også til å redusere faren for å få følgesykdommer, og kan også redusere faren for tilbakefall. I tillegg gjør trening deg sterkere og mer utholdende slik at man tåler behandlingen bedre – både fysisk og mentalt, forteller Aanesen.

– Hvordan jobber dere?
Oppsummert i en setning kan man si at vi genererer penger ved fysisk aktivitet for friske mennesker og bruker dem på fysisk aktivitet for kreftsyke. Som stiftelse tilbyr vi treningskonsepter til bedrifts- og privatmarkedet som gir deltagerne muligheten til å bidra til en god sak, samtidig som de bedrer sin egen helse. Alle vinner, smiler hun. Stiftelsens inntekter blir foruten å etablere Pusterom, brukt til forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft i Norge og USA, samt å utdanne AKTIVinstruktører. AKTIVinstruktører er fysioterapeuter, idrettspedagoger og personlige trenere som har tatt et deltidsstudie i Trening og Kreft på Norges idrettshøgskole (NIH). Utdannelsen er et samarbeid mellom NIH, Oslo universitetssykehus og Aktiv mot kreft. Målet er at det skal finnes en AKTIVinstruktør i nærheten når kreftpasienten kommer hjem og vil fortsette å trene utenfor Pusterommet som jo er lokalisert på sykehuset, kan hun informere om.

– Dere feiret 10 års jubileum i fjor. Hvor langt har dere kommet med virksomheten?

16 Pusterom

– Vi synes vi har fått utrettet ganske mye på disse årene, vi. Vi har etablert 16 Pusterom, og vet at svært mange har fått god hjelp av dette tilbudet. I tillegg har vi utdannet 350 AKTIVinstruktører og bidratt til viktig forskning innen feltet «Exercise-Oncology». Vi jobber videre for å etablere Pusterom på resten av sykehusene i Norge som behandler kreftpasienter. Vi jobber også målrettet for å få trening og tilbudet på Pusterommet inn som en obligatorisk del av pasientforløpet. Vi jobber kontinuerlig med å løfte viktigheten og betydningen av trening før, under og etter behandling. Vi tror dette kan spare pasientene, og samfunnet, for mange plager og kostnader. Her er vi ikke helt i mål enda, men på god vei!

– Hvorfor er dette så viktig?
Fordi fysisk aktivitet er en viktig medisin som reduserer bivirkninger, senskader og følgesykdommer. Den bidrar til å tåle behandlingen bedre og redusere aldringsprosessen behandlingen forårsaker. Ny forskning gir også signaler om at trening har gunstig effekt på selve kreftsvulsten og denne forskningen følger vi tett i tiden som kommer. Grunnen til at vi har kalt treningsrommene for Pusterom, er forresten at man ikke bare kan øke pusten og pulsen der, men også få et pusterom fra sykdomshverdagen. Vi tror det sosiale miljøet og fokus på andre ting enn sykdom også er viktig, så her oppnår vi flere virkninger samtidig.

– Er Pusterommene bemannet?
Ja, selvsagt er de det. Det er det viktigste ved Pusterommet at brukerne får kyndig treningsveiledning alt etter hvilken diagnose og dagsform de har, og at de kan trene sammen med andre i et sosialt og trivelig miljø. De som driver Pusterommene har god kompetanse innen både trening og kreft og ser hver enkelt bruker.

– Hvordan skjer etableringene i praksis?
Vi betaler for etableringen av Pusterommene (ombygging, utstyr, innredning, etc) og gir sykehusene midler til drift i 3 år. Deretter garanterer sykehusene for videreførering av driften. Siden 2008 er det etablert 16 pusterom i Norge, hvorav 15 er lokalisert inne på sykehusene. I tillegg ble det i 2015 etablert et utendørs Pusterom i Gaustadskogen ved Rikshospitalet.

Utvider

– Men dere jobber ikke lenger bare i Norge?
Nei, vi etablerte faktisk AKTIV Against Cancer som egen stiftelse i USA i 2014. Vi har et tett forskningssamarbeide med Memorial Sloan-Ketetring Cancer Center (MSKCC) i New York innen Exercice-Oncology og støtter dette arbeidet med hele 3,3 millioner dollar over en periode på 5 år. Her forsker man nettopp på hvordan fysisk aktivitet virker inn på selve kreftsvulsten, ned på cellenivå. I samarbeid med MSKCC har vi etablert et «scholarship» slik at norske forskere får anledning til å ta del i denne forskningen. Dette er muliggjort ved hjelp av midler fra Kavlifondet, forteller Aanesen.

Portal

– Hvor kan folk få mer informasjon om Pusterommene og AKTIVinstruktører?
All informasjon om Pusterommene og AKTIVinstruktørene ligger ute på vår hjemmeside aktivmotkreft.no. Her finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over etablerte Pusterom i Norge med kontaktinformasjon og oppdatert timeplan. Det samme gjelder for AKTIVinstruktørene.

– Hva skjer etter at pasienten er ferdig behandlet på sykehus?
Det er jo svært viktig at det finnes et treningstilbud også etter behandlingen og da særlig i nærheten av hjemstedet. Det er her AKTIVinstruktørene spiller en viktig rolle. I 2014 etablerte vi samarbeidet med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus om et deltidsstudium og valgfag for bachelorstudenter som heter AKTIV instruktør-utdanningen. Dette er nettopp for å kunne bidra til at pasientene kan få et slikt tilbud, og vi er både stolte av og glade for at vi har fått til dette.

Instruktør

– Dette handler altså om at man vil tilrettelegge for at kreftpasienter kan trene med kyndig veiledning også etter at de har avsluttet kreftbehandlingen?
Ja, det er riktig. Målet vårt er at alle skal kunne fortsette å trene under trygge omgivelser og med riktig veiledning også etter at de er ferdig med behandling og således også ferdig på Pusterommet.
AKTIVinstruktørene har spesialkompetanse i å trene mennesker som har vært gjennom kreftbehandling. Målet er at AKTIVinstruktører skal være tilgjengelige over hele landet, så flest mulig får et godt tilbud om å fortsette med fysisk trening når de er ferdigbehandlet. Noen jobber i det offentlige, mens andre er ansatt på kommersielle sentre, opplyser Helle Aanesen.

– Hvordan holder dere kontakten med instruktørene etter at de har fullført sin utdannelse?
– 
Alle utdannede AKTIVinstruktører får tilgang til et eget facebook-forum hvor relevante forskningsartikler deles og hvor man har faglige diskusjoner. I tillegg arrangeres det en årlig fagdag hvor man får påfyll innen faget av dyktige nasjonale og internasjonale forelesere.

– Hvordan finner man fram til AKTIVinstruktørene?
Vi har opprettet en fylkesvis oversikt hvor utdannede AKTIV-instruktører befinner seg i Norge. Her er det lett å finne fram til den nærmeste instruktøren på aktivmotkreft.no, forteller hun.

– Men tenk om noen ønsker å velge denne utdannelsen etter å ha lest dette?
Da er det bare å gå inn på NIH.no og melde seg på studiet «Trening og kreft”, avslutter Helle Aanesen.