Følgesykdommer, komorbiditet og samsykelighet

Følgesykdommer, komorbiditet og samsykelighet

Hva er følgesykdommer?

Følgesykdommer er en sykdom som kommer som følge av en annen sykdom, for eksempel er lammelse etter polimyelitt en følgesykdom. Ved psoriasis snakker vi ofte om at det er en sykdom er assosiert med flere komorbiditeter. Det betyr at det er andre sykdomstilstander som opptrer hyppigere sammen med sykdommen, uten at de står i sikker årsakssammenheng. Et eksempel på det er psoriasis og hjerte- og karsykdom.


Hva er forskjellen på bivirkninger og følgesykdommer?

En bivirkning er en uønsket virkning som oppstår etter en form for intervensjon som for eksempel en operasjon eller en medisin. Samsykelighet er en annen sykdom som opptrer sammen med en sykdom, og kan være, men trenger ikke å være, direkte relatert til den andre sykdommen.


Hvorfor er det økt risiko for følgesykdommer for de som har psoriasis?

Psoriasis er sett hyppigere samme med en hel rekke komorbiditeter. Den best kjente er psoriasisartritt. Men også andre sykdommer som for eksempel metabolsk syndrom, diabetes og hjerte- og karsykdom forekommer i økt grad hos personer med moderat til alvorlig psoriasis. Årsaken til dette er ikke helt klarlagt og vil kunne variere fra tilstand til tilstand; noe kan skyldes overlappende genetiske- eller livsstils-risikofaktorer eller være resultat av kronisk systemisk inflammasjon (betennelse) ved større utbredelse av psoriasis.

Hva er status for forskningen på hudsykdommer og følgesykdommer?

Forskning på komorbiditeter ved kroniske inflammatoriske hudsykdommer er i vinden for tiden. Det pågår nasjonal og internasjonal forskning på for eksempel psoriasis, atopisk eksem og hidradenitis suppurativa og komorbide tilstander.


Hva kan gjøres for å forebygge følgesykdommer?

I og med at vi fremdeles ikke vet nok om årsakssammenhengen mellom psoriasis og de komorbiditetene som er assosiert med sykdommen, er dette vanskelig å svare på. På generelt grunnlag kan man si at det å behandle hudsykdommen sin og samtidig ha en livsstil som gjør at man ikke er i faresonen for livsstilsrelaterte sykdommer, som for eksempel hjerte- og karsykdom vil være gunstig. Råd som å unngå å røyke og holde seg aktiv og normalvektig er viktig for god helse.

Artikkel hentet fra magasinet Hud & Helse nr. 1 2018
Tekst: Kjersti Danielsen, hudlege ved Nordnorsk Hudlegesenter i Tromsø.