Behovsdrevet innovasjon for personer med IBS i Norge

Behovsdrevet innovasjon for personer med IBS i Norge

Har du irritabel tarm så er du virkelig ikke alene! Siden Giardia-epidemien brøt ut i Bergen i 2004 har det vært registrert 12 000 pasienter med hoveddiagnose innen funksjonelle mage-tarmsykdommer bare ved Haukeland Universitetssykehus. En så stor pasientgruppe er utfordrende ettersom gruppen tilhører nederste sjikt i følge nasjonale prioriteringsveiledere. Noe vi har erfart effektfullt er IBS-skole!

Siden 2012 har NKFM tilbudt personer med irritabel tarm i Helse Bergen IBS-skole og så langt hatt 700 personer med irritabel tarm til gruppebasert pasientopplæring ved vårt Læring og mestringssenteret (LMS). Opplegget går over to dager og kurset ledes av gastrosykepleier. Foredragsholderne består av et svært erfarent og kompetent tverrfaglig team: gastroenterolog, manuell terapeut, psykosomatisk psykiater, og klinisk ernæringsfysiolog. Deltagende pasienter og pårørende gir svært gode tilbakemeldinger. Vi har utført en kvalitetsevaluering hvor 58 pasienter har blitt fulgt over 6 måneder. Poengbasert IBS alvorlighetsskår viser at to-dagers IBS-skole resulterer i klinisk signifikant symptomlette 6 måneder etter deltagelse. 72 % rapporterer å bedre forstå aspektene ved IBS. 38 % håndterer symptomene sine bedre, 84 % føler seg mindre alene om mageplagene, 22 % kommuniserer bedre med fastlegen, 35 % kommuniserer bedre med familie og venner, 38 % lever bedre med irritabel tarm, 72 % opplever at IBS-skolen har hjulpet dem generelt og 94 % anbefaler IBS-skolen til andre med IBS. Dette er gode resultater!

Har du irritabel tarm og ønsker å delta ved IBS-skole ved ditt lokale sykehus må du henvises av fastlegen din. Vi presiserer at Haukeland Universitetssykehus hovedsakelig tar i mot pasienter fra Helse Bergen. Men NKFM jobber mot flere og bedre IBS-skoler i Norge! Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) har laget en oversikt over Læring – og mestringssentrene i Norge som tilbyr IBS-skole (https://www.lmfnorge.no/Leve-med-sykdom/LAering–og-mestring/Mestringskurs). Dersom du er helsepersonell og ønsker å etablere en IBS-skole tilbyr vi oppstarthjelp, undervisningsmateriell, videoklipp og powerpoint-slides, foredragsholdere og bøker. Både leger, sykepleiere og ernæringsfysiologer er velkommen til å hospitere hos oss.

«Mage-tarmskolen» på internett

En videreføring av IBS-skolen er vårt nye prosjekt «Mage-tarmskolen» på internett. Vi har laget et elektronisk behandlingstilbud som veileder personer med irritabel tarm gjennom livsstilsendring over 2 måneder. Visjonen for dette prosjektet er å gå nasjonalt slik at alle pasienter kan få tilgang til Mage-tarmskolen via www.helsenorge.no. Mage-tarmskolen er basert på videosnutter, bilder og tekst og tillater trygg elektronisk kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell (sikkerhetsnivå 4 – som for eksempel BANK-ID). Opplegget inneholder 5 moduler som er laget av gastroenterolog, manuell fysioterapeut, psykiater og klinisk ernæringsfysiolog. Behandlingen er basert på prinsippene ved kognitiv adferdsterapi, samt lavFODMAP-diettveiledning ved klinisk ernæringsfysiolog. Så langt har vi “innrullert” 130 pasienter. 3 måneder etter oppstart rapporterer pasientene at de opplever signifikante forbedringer vedrørende matunngåelse, helsebekymringer, nedstemthet, aktivitetsnivå og sosial atferd. Etter 6 måneder vedvarer disse godene, samt at pasientens egenarbeid videre resulterer i bedret kroppsbilde. Pasientene rapporterer også meget reduserte symptomer og mindre smerte. Her er potensialet stort: Enkelte pasienter har rapportert å bli tilnærmet symptomfri! Vi jobber nå iherdig med å få på plass en nasjonal elektronisk plattform på helsenorge.no slik at alle pasienter i Norge kan få tilgang til helsetilbudet, men – vi mangler fremdeles finansiering.

Data er preliminære og publiseres høsten 2018. Les mer om IBS-skole, lavFODMAP-dietten, kompetansetjensten og kontaktinformasjon ved www.helse-bergen.no/NKFM.