Annonsering

Hensikten med nettportalen er å sette fokus på nordmenns helse og øke oppmerksomheten rundt helse og omsorg. Det vil være et bredt spekter, med fokus på alt fra livsstil, kosthold og ulike sykdommer som kreft, astma, diabetes, hjerte- og karsykdommer, mage- og tarmsykdommer, munnhelse og demens m.m.

Artiklene vil ta for seg relevante problemstillinger for målgruppen, og vise til potensielle løsninger gjennom de ulike annonsene. Det vil være inspirerende historier, aktuelle saker og intervjuer med relevante profiler og aktører innenfor de ulike fokusområdene.

Det er mange faktorer i kosten, livsstilen, det ytre miljøet og måten vi lever på som påvirker vår disposisjon til å få livs-stilsykdommer. Det er derfor viktig å fremme en sunn og god helse, og inspirere leserne til en sunnere livsstil.

De aktuelle temaer vi setter fokus på: Kreft, diabetes, revmatisme, astma, hjerte- og karsykdommer, mage- og tarmsykdommer, demens, munnhelse, livsstil og omsorg.

Helse & Omsorg er effektiv markedsføring: Å annonsere i publikasjonen Helse & Omsorg og tilhørende nettportal er den mest effektive måten din bedrift kan kommunisere med målgruppen.

Ta gjerne kontakt med meg for å høre mer om de ulike content marketing kampanjene vi kan tilby.

Ta del i suksessen!

Kontakt meg når som helst

Du kan kontakte meg når som helst for en samtale om hvordan din bedrift best kan nå ut til nye kunder gjennom å annonsere i publikasjonen Helse & Omsorg og www.minhelseomsorg.no

Randi Sandal Telefon: 98 43 06 33, randi@valuepublishing.com

Vår ambisjon er å plassere våre kunders varemerke og verdier svært langt oppe på lesernes «top of mind» liste. En presentasjon av din virksomhet i våre publikasjoner vil på denne måten gi deg muligheten til å løfte fram det som er gjevest og mest verdt å eksponere ovenfor et stadig mer kresent publikum.